Tietoja

Nämä sivut kokoavat yhteen näkökulmiani käsityöhön. Suomenkieliset sivut löytyvät päävalikon englanninkielisten otsikoiden alta. ’Tutkimus’-osioon kirjoitan tutkimusaiheista ja tutkivalla otteella. Otsikon ’Kotoinen kätevyys’ alle luon sisältöä kotiteollisuustutkimuksessakin käyttämistäni historiallisista aineistoista. Oman osionsa saa myös ’Kirjonta’, jossa esittelen aiheeseen liittyen kokeiluja ja teoksia.

On the pier

Erilaiset tekstiilitekniikat, langoilla ja kankailla leikittely ja sommittelu, kiehtoivat minua lapsuudessani. Lapin yliopistossa Rovaniemellä opiskelin tekstiilialaa. Yhä enemmän minua kuitenkin kiehtoivat yhteiskunta- ja historiantutkimus. Jyväskylän yliopistossa opiskelin valtio-oppia ja kulttuuripolitiikkaa. Väitöskirjassani perehdyin käsityöhön kytkeytyviin politiikkoihin, tutkimukseni aiheena historiallinen kotiteollisuusaate. (Ruotsissa vastaava liike on ‘hemslöjdsrörelse’.)

Kulttuuri- ja aatehistoriallisestikin painottunut analyysini kotiteollisuusaatteesta havainnollistaa, miten käsityö (ja monin tavoin muotoilukulttuuri laajemmin) on olennainen osa yhteiskuntaa sekä keskeinen elementti sivilisaatioiden syklissä. Avain siihen, miten ymmärrän käsityökulttuuria, on nähdä se valtavan monipuolisena mutta kuitenkin jaettuna ja yhteisenä kulttuurin muotona, joka yhdistää ihmisiä halki aikojen ja maailmoiden.

 

 

%d bloggers like this: